Vejen til kørekortet

Praktisk information

Du kan tidligst starte 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan tidligst gå til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år.

Du kan tidligst gå til køreprøve den dag du fylder 17 år.

Til lægen skal du medbringe følgende:

1. Penge til lægen.

2. Du skal bede lægen om at få lægeattesten udleveret og efterfølgende aflevere den til køreskolen sammen med foto og samtykkeerklæring hvis du ikke er 18 år.

Førstehjælpsbevis som ikke må være over 1 år gammelt.

Lektionskrav:

- 4 lektioner på manøvrebane (kravlegård).

Køreundervisningen tilrettelægges således, at den indledende undervisning i betjening af bilen og visse manøvrer foregår på særlig lukket manøvrebane.

- 16 lektioner på vej á 45 minutter.

- 4 lektioner på køreteknisk anlæg, Toftevej 8, 5400 Bogense. Gennemføres lige efter teoriprøven.

- 29 lektioner i teori.