Prisoversigt

Priser:

 Byens hurtigste og billigste kørekort.

Klar til teoriprøve på 5 uger.

Tilbud kun 11.900 kr.

Tilbud gælder for lovpligtig grundpakke som omfatter følgende:

Ubegrænset teori, kravlegård, glatbane og 16 lektioner på vej á 45 min.

Udover ovenstående må der forventes følgende udgifter:

Prøvegebyr til staten,lægeattest og førstehjælpsattest.

Udover ovenstående må forventes følgende udgifter:

Prøvegebyr til staten.

Lægeattest

Førstehjælpsbevis 

--------------------------------------------------------------------------------------

Generhvervelse:

Ubegrænset teori, 1 køretime og bil til køreprøve. 

Tilbud kun 1.900 kr.+ prøvegebyr.

Særlig køreundervisning:

8 teorilektioner og 8 kørelektioner.

Tilbud kun 4.500 kr.+ prøvegebyr.